برای ارتباط با مشاورین مرکز از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد با شماره
9099071975
تماس حاصل فرمایید

پاسخگویی از ساعت 8 صبح تا 24
حتی ایام تعطیل
با یک تماس آگاهانه عمل کنید

برای ارتباط با مشاورین مرکز از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد با شماره
9099071985
تماس حاصل فرمایید

پاسخگویی از ساعت 8 صبح تا 24
حتی ایام تعطیل
با یک تماس آگاهانه عمل کنید
خانه مشاوره ایرانیان

عشق و ازدواج

عشق و ازدواج

بیشتر ما کسانی را می شناسیم که خیلی دوستشان داریم اما عاشق آنها نیستیم. برخی از ما به کسانی احساس جاذبه ی شهوانی داریم که هرگز آنها را دوست نداشته ایم.

پرسش های مقیاس دوست داشتن به این مطلب می پردازد که تا چه میزان طرف مقابل دوست داشتنی، قابل احترام، قابل تحسین و دارای پختگی و قضاوت خوب تلقی می شود.

پرسش هایی که میزان عشق را بررسی می کند به سه زمینه ی اصلی می پردازد :

  • احساس دلبستگی (زندگی بدون او برایم سخت است)
  • اهمیت قایل شدن به شخص مقابل (حاضرم همه کار برایش انجام دهم)
  • احساس اعتماد (حس میکنم میتوانم در همه زمینه ها به او اعتماد کنم)

برای مشاوره عشق و ازدواج از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون گرفتن کد با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس حاصل نمایید.
پاسخگویی از ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
به دلیل شلوغی خطوط در صورت شنیدن بوق اشغال مجددا تلاش نمایید

عشق شهوانی و عشق مشفقانه:

عشق مشفقانه:

 به صورت احساس محبت به کسانی که زندگی ما با آنها آمیخته شده است تعریف میشود.از  ویژگی های این نوع عشق میتوان به اعتماد ، مراقبت، تحمل عیب ها و لجبازی های طرف مقابل اشاره کرد.  مایه ی هیجانی این نوع عشق بیشتر محبت است تا شور سرکش شهوانی.

9155_1280x800

 عشق شهوانی:

حالت هیجانی ای که در آن احساسات و تمایلات جنسی، شوق و رنج، اضطراب و آرامش، نوعدوستی و حسادت در مجموعه ای از احساسات مبهم در کنار هم قرار گرفته اند.

عشق و ازدواج:

بسیاری از زوجین معتقدند که اگر علاقه ی شدید، دوست داشتن و عشق در ازدواج نباشد همین موضوع دلیلی موجه برای پایان دادن به رابطه است.

عده ی قلیلی از افراد ازدواج بدون عشق را می پذیرند و بسیاری از افراد عشق را دلیل ازدواج می دانند.

بااین حال عشق به تنهایی برای شروع یک زندگی مشترک و پذیرفتن تعهدات آن کافی نیست و باید در کنار فاکتور های دیگری مثل همتایی اعتقادی، مذهبی، فرهنگی، خانوادگی، سطح طبقاتی، سطح مالی، تحصیلی، شغلی،سنی، ژنتیک و…. قرار بگیرد.


برای مشاوره عشق و ازدواج از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون گرفتن کد با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس حاصل نمایید.
پاسخگویی از ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
به دلیل شلوغی خطوط در صورت شنیدن بوق اشغال مجددا تلاش نمایید
شاید شما دوست داشته باشید.
// Hide Header on on scroll down var didScroll; var lastScrollTop = 0; var delta = 5; var navbarHeight = $('phone').outerHeight(); $(window).scroll(function(event){ didScroll = true; }); setInterval(function() { if (didScroll) { hasScrolled(); didScroll = false; } }, 250); function hasScrolled() { var st = $(this).scrollTop(); // Make sure they scroll more than delta if(Math.abs(lastScrollTop - st) <= delta) return; // If they scrolled down and are past the navbar, add class .nav-up. // This is necessary so you never see what is "behind" the navbar. if (st > lastScrollTop && st > navbarHeight){ // Scroll Down $('phone').removeClass('nav-down').addClass('nav-up'); } else { // Scroll Up if(st + $(window).height() < $(document).height()) { $('phone').removeClass('nav-up').addClass('nav-down'); } } lastScrollTop = st; }